آموزش جاوااسکریپت انجمن ها جاوا اسکریپت ادغام دو رشته در جاوا اسکریپت پاسخ به: ادغام دو رشته در جاوا اسکریپت

#57871

سلام

در جاوا اسکریپت شما میتونید عملیات الصاق دو رشته(string) رو با استفاده از عملگر + انجام دهید.

فرض کنید دو رشته به صورت زیر داریم :

const firstName = “Mohammad”
const lastName = “Askari”

برای وصل کردن این دو رشته با کمک عملگر + به صورت زیر عمل میکنیم :

const result = firstName + ‘ ‘ + lastName; // Mohammad Askari