آموزش جاوااسکریپت انجمن ها جاوا اسکریپت استفاده از for of در جاوا اسکریپت پاسخ به: استفاده از for of در جاوا اسکریپت

#57837

سلام حلقه for of در جاوا اسکریپت (javascript) برای دسترسی به اعضای آرایه مورد استفاده قرار میگرند که دستور استفاده از آن به صورت زیر است :

مثال :
const list = [‘a’, ‘b’, ‘c’]

for (const item of list) {
console.log(item)
}

در این مثال با استفاده از for of تمامی مقادیر این آرایه را در کنسول نمایش می دهیم.

همچنین می توان با استفاده از break در هر جا که خواستید این عمل را متوقف کنید.

مثال:
const list = [‘a’, ‘b’, ‘c’]

for (const item of list) {
console.log(item)
if (item === ‘b’) break
}
که خروجی این مثال a ,b خواهد بود.

همچنین می توان با استفاده از continue یک تکرار از حلقه را رد کنید و از آن صرف نظر کنید.

مثال :

const list = [‘a’, ‘b’, ‘c’]

for (const item of list) {
if (item === ‘b’) continue
console.log(item)
}
که در این مثال خروجی a ,c خواهد بود.