آموزش جاوااسکریپت انجمن ها جاوا اسکریپت تبدیل آرایه به رشته در جاوا ااسکریپت پاسخ به: تبدیل آرایه به رشته در جاوا ااسکریپت

#57622

برای تبدیل آرایه به رشته در جاوا اسکریپت (javascript) دو روش وجود داره :
روش اول :
استفاده از متود ()toString یک نمایش رشته ای از آرایه را بی می گرداند.
مثال :

const list = [1,2,3,4,5]

list.toString() //”1,2,3,4,5″

روش دوم :
استفاده از متود ()join که عناصر آرایه را به کمک , به صورت خودکار (default) به یکدگیر الحاق (concat) می کند.
مثال:

const list = [1,2,3,4,5]

list.join() //”1,2,3,4,5″
list.join(‘, ‘) //”1, 2, 3, 4, 5″
list.join(‘ – ‘) //”1 – 2 – 3 – 4 – 5″