آموزش جاوااسکریپت انجمن ها جاوا اسکریپت تفاوت بین null و undefined در java script پاسخ به: تفاوت بین null و undefined در java script

#57245

null و undefined از انواع (types) اولیه در جاوا اسکریپت (javascript) هستند.
معنی undefined این هست که یک متغیر تعریف شده اما هیچ مقداری (value) برای آن تعیین نشده است.

let age //age is undefined
let age = null //age is null

برای چک کردن اینکه یک متغیر null یا undefined است از عملگر مقایسه استفاده میکنیم برای مثال :

age === undefined
age === null

همچنین می توان از عمگلر typeof استفاده کرد :

let age
typeof age //’undefined’

اگرچه null به عنوان یک شی (object) ارزیابی می شود ، حتی اگر یک نوع اولیه باشد.

let age = null
typeof age //’object’