#52300
morteza
مشارکت کننده

با فرایند که با کاغذ تبادلات صورت میگیره کاملا آشنا هستم چون خودم در درون سازمان هستم که این مکاتبات بصورت کاغذی انجام میشه سوال من در اصل در زمینه پیاده سازی این سیستم است که وقتی یه نامه صادر میشه به شخص مورد نظر فرستاده بشه در اصل مکانیزم فرستادن نامه درون کد نویسی است که باید از کدام روش استفاده کرد.