#29749
مهدی
میهمان

سلام
Sdk موجود در سایت(چارت آموزشی) راتهیه کنید و اگر باز هم مشکل داشتید فیلتر *کن رو روشن کنید و با استفاده از اندروید استودیو sdk رو اپدیت و دستگاه مورد نظر رو بسازید
اگر با avd مشکل دارید از جنی موشن استفاده کنید