#17470
gkasravi
مشارکت کننده

قبلا مقداردهی شده.کدی که باید تو فرم بعدی استفاده کنم رو نمی دونم.
فرم اول به reduser یک state به نام student_id پاس کردم.
در فرم دوم(component) می خوام از reduser بگیرمش.
نمی دونم چطوری؟
کد ها هم کاملا مثل کد redux شما نوشته شده.
ممنون