آموزش جاوااسکریپت انجمن ها react native اجرایی نشدن برنامه روی جینیموشن پاسخ به: اجرایی نشدن برنامه روی جینیموشن

#16579
morteza
مشارکت کننده

C:\Users\En-Morteza\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools>adb devices
List of devices attached
adb server version (39) doesn’t match this client (40); killing…
could not read ok from ADB Server
* failed to start daemon
error: cannot connect to daemon