چارت پیشنهادی شروع برنامه نویسی ما به صورت زیر هست و اگر شما قصد شروع برنامه نویسی React Native را دارید می توانید به ترتیب زیر مباحث رو پیگیری کنید.

برای ورود به هر قسمت از مباحث زیر کافیست بر روی نام آن آموزش کلیک کنید.

مرحله پنجم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم